Het Knightrider effect met de 4017 en enkele LEDs is een overbekend effect. Van een vriend kreeg ik in 2005 het verzoek een exemplaar te bouwen dat in een auto niet zou misstaan.

Kanttekeningen

Daar moet ik bij zeggen dat ik toen nog weinig kaas gegeten had van dergelijke zaken. Mechanisch was het allemaal zo zo en elektrisch zou het geheel het waarschijnlijk niet lang overleefd hebben.

De LEDs waren niet waterdicht in de behuizing gemonteerd, de kabel die vanuit de behuizing kwam was amper beschermd tegen de elementen, de lange kabel tussen sturing en LEDmodules zou waarschijnlijk de nodige storing oppikken, de schakeling zelf stond bloot aan de vuile boordspanning en zo waren er nog wel wat zaken.

Daarnaast zou ik de LEDs inmiddels minstens per 3 in serie zetten in plaats van allemaal parallel.
Desondanks toch, ter inspiratie, het schema en enkele foto's.

Uiteraard is het voeren van deze verlichting op de openbare weg verboden!
Bekeuringen voor eigen risico!

Stuurschakeling: schema en onderdelenlijst

stuurschakeling voor knighrider auto-inhouw De stuurschakeling is de standaard 4017 opzet als Knightrider-effect. In plaats van LEDs direct aan de uitgang te koppelen is er een connector voorzien die via een lange kabel de LEDs stuurt.

Onderdelenlijst

IC1 = NE555
IC2 = CD4017B
C1  = 1uF (varieerbaar)
C2  = 100 uF
R1-R2 = 1,5k
P1 = 100k lin.
D1 - D8 = 1N4007
K1 = Sub-d 9 polig chassis-deel vrouwelijk

Stuurtrappen

Transistormodule-kast In 3 aan elkaar geschakelde kleine Bimboxjes kwamen de LEDs en deze stuurtrappen.
De weerstanden beperken de stroom die de transistors op hun basis aangeleverd krijgen.
Tussen 'LED module x' worden de LED modules aangesloten.

Onderdelenlijst

K1 = Sub-d 9 polig chassis deel vrouwelijk
R1 - R6 = 1,2k
T1 - T6 = BD137

LEDmodules

LED-module schema Elke LEDmodule bestond uit 10 krachtige rode 5 millimeter LEDs. Omdat er 6 uitgangen gebruikt worden, moest dit schema dus ook 6 keer gebouwd worden en de onderdelenlijst die hier voor 1 module staat, moet je dus ook 6 keer rekenen.

Onderdelenlijst

R1 - R10 = 560 ohm
D1 - D10 = rode LED 3000 mcd

Verbinding tussen de schakelingen

Stuurschakeling ingebouw Als verbinding heb ik een 8-aderige kabel gebruikt, een oud model netwerkkabel. De 8 gekleurde aders en 1 gevlochten afscherming boden voldoende mogelijkheden voor gebruik met de sub-d connectors.
Voor zover het iets zou helpen is de afscherming met de massa verbonden.

Op verzoek werd de sub-d connector aan de kant van de stuurschakeling achterwege gelaten en vervangen door een kroonstrip. Dit omdat de sub-d connector niet door de doorvoeropeningen in de auto paste.

Een print van 160 x 100 millimeter werd gebruikt voor de stuurschakeling. Pertinax is, nu terugkijkende, niet zo'n beste keus voor een dergelijke omgeving.
De 'clam-shell' behuizing is een schroefloze behuizing.

De LED module in 1 geheel Voor de LEDmodules zijn 3 Bimboxjes gebruikt. In elk kastje werden 20 gaatjes van 5 millimeter geboord (een rotklus ja). De LEDs werden er ingestoken en daarna werd de print ingestoken.

De LEDs zaten weliswaar mechanisch vast in de kastjes, maar er was verder geen afdichting. De soldering aan de print, die weer in de sleuven geschoven werd, was verder de enige mechanische verbinding.

Kosten

Met alle onderdelen kwamen de kosten rond de 60 euro uit, vooral doordat enkele zaken goedkoop bij 'de dump' vandaan kwamen.