Station Utrecht

Dit station blijft me fascineren, het is zo ruimtelijk opgezet, en vooral het sterk
blauw getinte glas geeft (mij althans) een rustige indruk.

Inmiddels is ook dit station niet meer veilig voor sloop: het gaat eraan, en er komt
een soort ruimteschip voor terug, waar waarschijnlijk wel weer voor 80 % aan glas in
verwerkt zal worden.


Utrecht, 24 Oktober 2006: ik ben samen met mijn broer een dagje treinen door Nederland.
Op het busstation fotografeer ik onder andere een Den Oudsten GVU bus, en een bus van het
type Commander van de in Waterland toch wel wat berucht bekend staande vervoerder Arriva.

GVU Den Oudsten bus

Arriva!? Hier ook al!?

Terug op het perron: Citypendel 2026 samen met een gereviseerde Sprinter gereed als trein 7332 naar Uitgeest.

Citypendel 2026 en een onbekende Sprinter


Busstation Utrecht, 25 Oktober 2006: ik ben vandaag alleen op pad gegaan, en besluit met
het GVU wat ritten te maken.

De bus naar Zuilen is erg druk...

De bus is vol!


Utrecht, 24 Oktober 2006. Waar gaat deze trein heen? De trein wordt niet gesplitst op de plek waar dat normaal aangegeven staat... waar de trein wel gesplitst wordt is gissen: Maastrischt misschien?

CTA op spoor 15a Waar gaat deze trein heen?