Station Tilburg

Op 26 Oktober 2006 maakte ik hier voor het eerst foto's, na vanaf 's Hertogenbosch een
BBA bus naar Tilburg genomen te hebben.


Tilburg, 26 Oktober 2006, na een lange rit van 's Hertogenbosch naar Tilburg gemaakt
te hebben stap ik uit op Tilburg.

Regelmatig wordt de 'rust' op het station verstoord door passerende goederentreinen, hier
komen Jaap (6458) en 2 onbekende 6400 locs met een (lege?) kolentrein door station Tilburg.

Jaap en 2 onbekende locs met een (lege) kolentrein

Daarna komt de 6459 samen met 2 onbekende locs met (naar mijn idee) de tegentrein:

6459 (anton) met de tegentrein?

Twee Den Oudsten bussen in dienst bij BBA wachten op de volgende dienst.

Twee Den Oudsten bussen

Zou men hier dan wel hart hebben voor oude bussen? Deze Hainje bussen rijden nog kras
hun ritten, maar met de overname van het vervoer door een ander (in de wirwar van
vervoerders weet ik niet meer wie straks nou nog verantwoordelijk is) duurt dat niet
lang meer: de kleur van 'Tbus' verdwijnt, als ik een superslome site over Tilburg mag geloven.

Oude Hainje Tbus

Moederziel alleen: loc 1762, die uit de werkplaats afkomstig lijkt te zijn, staat te
wachten op een spoor bij station Tilburg.

Loc 1762